Henkis sp. z o.o.
ul. Okólna 43, 05-270 Marki, Poland
tel. +48 22 781 22 09
fax. +48 22 781 22 20
e-mail: info@henkis.com

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS
KRS nr 0000279568
NIP: 1251442546
Regon 140965499
Kapitał zakładowy: 1 518 000 zł

Michał Misiura
Michał Misiura
Kierownik Działu Marketingu
Michał Misiura
Michał Misiura
Kierownik Działu Marketingu
Andrzej Byliński
Andrzej Byliński
Zaopatrzenie
Jakub Cichowski
Jakub Cichowski
Dział rozwoju

Masz pytania?

Jeśli masz pytania możesz skorzystać z poniższego formularza.