Henkis sp. z o.o.
ul. Okólna 43, 05-270 Marki, Poland
tel. +48 22 781 22 09
fax. +48 22 781 22 20
e-mail: info@henkis.com

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS
KRS nr 0000279568
NIP: 1251442546
Regon 140965499
Kapitał zakładowy: 1 518 000 zł

Marek Marjanowski
Marek Marjanowski
Kierownik Działu Produkcji i Serwisu
Michał Misiura
Michał Misiura

Geschäftsführer

Michał Misiura
Michał Misiura

Marketing und Vertrieb

Marek Marjanowski
Marek Marjanowski
Kierownik Działu Produkcji i Serwisu
Andrzej Byliński
Andrzej Byliński
Zaopatrzenie
Jakub Cichowski
Jakub Cichowski

Entwicklungsabteilung

Masz pytania?

Jeśli masz pytania możesz skorzystać z poniższego formularza.